Suomeksi
 
Skriv ut

Rhino bullets

Rhino bullets är en sydafrikansk  kulfabrik, grundad av Kobus Van der WesthuizenRhino bullets är en sydafrikansk  kulfabrik, grundad av Kobus Van der Westhuizen.Han är en jagande maskintekniker som inte var nöjd med kulorna som fanns på marknaden.

Efter lite tankearbete och mycket experimenterande fick han fram en helt suverän kulkonstruktion. Han delade med sig av kulorna till vänner och bekanta och efter ett tag blev efterfrågan så stor att han startade fabriken 1997. Orsaken till efterfrågan var naturligtvis att kulan fungerade långt över förväntningarna. Kulan expanderar på samma sätt oberoende om anslagshastigheten är hög eller låg, m.a.o. den fungerar likadant på nära håll som på långt håll. Träffar den ben ser den likadan ut som när den träffar enbart mjukdelar.

Rhino kulan har tagit Afrika med storm.Rhino kulan har tagit Afrika med storm.Flertalet professionella jägare använder den idag.Kulan har utvecklats tillsammans med dessa jägare som ställer mycket höga krav på sina kulor, då viltet varierar allt från små antiloper på 25 kg till Eland som kan uppnå en vikt på 1000 kg. dessutom skjuter man oftast på långt håll.

Rhino kulan är svarvad ur ett stycke massiv koppar, därav får man den starkaste konstruktion man kan ha på en expanderande blyspetskula. Den tunnare främre mantelväggen har urfräsningar som säkrar en kraftig expansion, även vid låga farter i små kalibrar.

Rhino kulan har blivit känd för sin otroligt höga precision, stor expansion och extrema restvikter.Rhino kulan har blivit känd för sin otroligt höga precision, stor expansion och extrema restvikter. Det är inte ovanligt att man får en restvikt från 95 % och uppåt.


 

Ett exempel på en 7 mm:s kulaEtt exempel på en 7 mm:s kula som gått genom ett bogblad och stannat i bröstbenet på en sextaggad älgtjur. Skjutavstånd 40 m, restvikt 98,8%.En likadan 7 mm:s kula som gått igenom bröstet på en älgkoEn likadan 7 mm:s kula som gått igenom bröstet på en älgko, utan att röra om några ben, och stannat mot skinnet på andra sidan. Skjutavstånd 50 m, restvikt 98,2 %.

 


I kalibrar där kulvikten inte ligger nära myndigheternas minimikrav( för att nå över joulegränsen) kan man gärna gå ner lite i kulvikt när man använder Rhino kulor. Detta eftersom den till stor del består av koppar och därför blir längre än en blykula av samma vikt.

Koppar har ju lägre specifik vikt än bly. Det är längden på kulan som till största delen bestämmer räffelstigningen och därför får man bättre precision med en lite lättare kula.

På köpet får man också högre utgångshastighet.  Alla Rhino kulor är moly-behandlade för att undvika onödiga kopparavlagringar i pipan. 

Riista-lehti testade kulorna i nummer 3/2007. Läs artikeln